top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

 1. TARAFLAR

  1. İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Kullanıcı Sözleşmesi veya Sözleşme”) Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. Dome Blok No:3/5 İç Kapı No:1 Kağıthane adresinde bulunan Mevzu Teknoloji Anonim Şirketi (“Şirket”) Mevzu mobil uygulamasına (“Uygulama”) bu Uygulama’ya kayıt/üye olan kullanıcı ("Kullanıcı") arasında, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

  2. Şirket ve Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 2. TANIMLAR

  1. Hizmet: Kullanıcılar’ın işbu Kullanıcı Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan hizmet ve uygulamaları ifade eder.

  2. Kullanıcı: Şirket ile yaptığı işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Uygulama’ya üye olan ve Satıcı tarafından Uygulama üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan Uygulama üyesi gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

  3. Uygulama: Apple AppStore veya Google Play Store üzerinden indirebilecek olan mülkiyeti Şirket’e ait olan ve Şirket’in işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu Mevzu isimli uygulamayı ifade eder.

 3. KULLANICI SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI

  1. Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt/üye olmak, Hizmetler’den faydalanmak ve uygulama üzerinden satılan diğer ürünleri/hizmetleri satın almak istemektedir.

  2. Kullanıcı Sözleşmesi’nin amacı, Kullanıcı’ların bu hizmetlerden yararlanmalarına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin Kullanıcı tarafından kabulü ile Kullanıcı, Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan içerikler, uygulamalar da dahil olmak üzere her türlü beyanı kabul etmiş olacaktır.

  3. Mobil bir cihaz, mobil uygulama veya bilgisayar aracılığıyla Uygulama’ya kayıt olmak ve Uygulama’yı kullanmakla bu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmiş sayılırsınız.

  4. Kullanım Şartlarında zaman zaman değişiklik veya güncelleme yapılabilir. Bu sözleşmenin en güncel hali Hizmet bölümünde ve aynı zamanda www.mevzu.com internet sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler; haklarınızı veya zorunluluklarınızı etkileyecek önemde ise; değişikliklerden önce bildirim veya e-posta yoluyla bildirimde bulunulur. Değişiklikler geçerli olduktan sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz durumunda yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  1. Uygulama’ya üye olabilmek için, reşit olmak ve Şirket tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya Şirket tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Uygulama kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Uygulama’da Kullanıcı olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

  2. Kullanıcı’nın bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanması için kişisel verilerinin işlenmesi gerekmektedir. Hizmetin sunulabilmesi için Kullanıcı’nın paylaştığı kişisel verilerin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Aksi bir durumda Kullanıcı bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

  3. Şirket münferiden kendi takdirine bağlı olmak üzere, kullanıcının üyeliğini haklı bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın tek taraflı sona erdirebilecek, kapatabilecek, askıya alabilecek veya tamamen silebilecektir.

  4. Uygulama’nın hangi donanım ve sürümü haiz cihazlarla çalışabileceği bilgisi Apple App Store ve Google Play Store’da mevcuttur. Alıcı bu bilgilerle ilgili güncellemeleri Apple App Store ve Google Play Store üzerinden takip edebilir.

  5. Uygulama ve İnternet Sitesi içerisinde yapılan satın almalar derhal Kullanıcı’nın mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcı’nın mobil cihazının, Apple App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişimi için Kullanıcı’nın internete bağlı olması talep edilebilir. Apple App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve Apple App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır

  6. Kullanıcı, bu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla öncelikle Uygulama üzerinden hesap oluşturmalıdır. Uygulama’yı kullanmak için telefon numaranız, Facebook, Apple veya Google hesabınızla oturum açabilirsiniz. Facebook hesabınızla oturum açmanız durumunda; Facebook profiliniz ve diğer kullanıcılar ile ortak paylaştığınız Facebook arkadaşlarınız hakkındaki bilgiler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli Facebook hesap bilgilerinize erişmek ve bunları kullanmak üzere yetki verilmiş sayılır. Verdiğiniz tüm bilgilerin doğru olduğunu, içeriği Hizmet üzerinden yayınlama ve Şirket’e telif hakkı verdiğinizi kabul edersiniz.

  7. Uygulama üyeliği kişiseldir ve her kullanıcı tek bir üyelik hesabı oluşturabilecektir. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerin kullanımına sunamaz, ödünç veremez ve devredemez.

  8. Kullanıcı'nın Şirket’in işlettiği Uygulama’ya erişmek ve Uygulama üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Uygulama üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  9. Kullanıcı, Uygulama’yı aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

   1. 4.9.1.Uygulama’nın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

   2. 4.9.2.Uygulama’nın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

   3. 4.9.3.Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı bilgiler verilmesi suretiyle gerçek olmayan Kullanıcılık hesapları oluşturulması ve bu hesapların Kullanıcılık Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Kullanıcı'nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

   4. 4.9.4.Virüs veya Uygulama’ya, Uygulama’nın veri tabanına, Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

   5. 4.9.5.Kullanıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya işlenmesi veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın başka bir surette ihlali;

   6. 4.9.6.Uygulama tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Şirket’in önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama'da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

  10. 4.10.Şirket, aydınlatma metninde açıkça ifade edileceği üzere yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Kullanıcı'nın kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca gerekli olduğu takdirde Kullanıcı'yı önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

  11. 4.11.Şirket tarafından Kullanıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha Şirket’e ait platformlara alınmamak üzere kara listeye alınabilir. Bu tür bir durumda uygulama içi satın alımlarınız için herhangi bir geri ödeme yapılmaz. Kullanıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Uygulama’ya üye olması ve durumun tespiti halinde Kullanıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

  12. 4.12.Kullanıcı, Uygulama üzerinden bilgi ve içerik göndererek Şirket’e bu bilgi ve içeriklerin kullanımı için dünya çapında geçerli, karşılıksız, sürekli ve sınırsız lisans vermiş olduğunu kabul ve beyan eder.

  13. 4.13.Uygulama’yı kullanırken her ne kadar Şirket, kullanıcıların sadece birbirlerine ilgi göstermeleri durumunda iletişime geçebilmeleri gibi özellikler üzerinden saygılı bir kullanıcı deneyimini teşvik etse de Hizmet içindeki veya dışındaki herhangi bir kullanıcının davranışlarından sorumlu değildir. Diğer kullanıcılar ile tüm iletişimlerinizde, özellikle Hizmetin dışında iletişime geçmeye veya bizzat tanışmaya karar verdiğinizde, dikkatli olacağınızı kabul edersiniz. Diğer kullanıcılara mali bilgilerinizi (örneğin kredi kartı veya banka hesabı bilgileriniz) vermeyeceğinizi, veya havale veya farklı bir şekilde para göndermeyeceğinizi kabul edersiniz.

  14. 4.14.Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken ilgili kanun, yönetmelik dahil olmak üzere her türlü mevzuata ve kurallara uyacaktır. Kullanıcı, Uygulama’yı herhangi yasa dışı, uygunsuz bir amaç için kullanmayacaktır.

  15. 4.15.Şirket, kullanıcıların davranışlarına yönelik herhangi bir garantide bulunmaz.

  16. 4.16.Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımı esnasında çevresindeki diğer insanlarla temasta bulunabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken hiçbir şekilde diğer insanları taciz veya tehdit etmeyeceğini, haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı, her türlü hukuka aykırı hareketten kaçınacaktır.

  17. 4.17.Kullanıcı’nın Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerle olan herhangi bir ihtilafı sonucunda Kullanıcı, Şirket’in maruz kalacağı her türlü  zararı, tazminatı, avukatlık ücretlerini, yargılama masraflarını, vergi ve harçları, Şirket’in söz konusu davaları takip etmesi için vekil ettiği kendi avukatına ödediği avukatlık ücretlerini ve bu davalar nedeniyle Şirket’in maruz kalabileceği tüm masraf ve zararları herhangi bir itiraz ileri sürmeden karşılayacağını gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 5. ÖDEMELER

 6. Uygulama’yı yüklemek ücretsiz olup uygulama içi satın almalarda ve ücretli sürümü için tüm vergiler dâhil satış fiyatı için ayrıca Kullanıcı’dan onay alınacaktır. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’nın ücretli sürümünün fiyatını ve Uygulama içi satın almalardaki fiyatları her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişikliklerden haberdar olmak için Uygulama’yı güncel tutacağını ve Uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 7. Bir uygulama içi satın alma yoluyla kendiliğinden tekrarlanan periyodik bir abonelik satın alınması durumunda, kullanıcıların App Store veya Google Play hesaplarına, kullanıcılar tarafından iptal edilene kadar abonelik için sürekli fatura kesilecektir. İlk abonelik başlangıç döneminden sonra ve yine daha sonraki abonelik döneminden sonra, abonelik ilave eşit bir dönem için abone olurken kabul ettiğiniz fiyat ile otomatik olarak devam edecektir. Kullanıcılar, aboneliğin otomatik olarak yenilenmesini istemiyorsa veya aboneliği değiştirmek veya sonlandırmak istiyorsa, Uygulama’yı cihazlarından silmiş olsalar bile App Store veya Google Play hesaplarına giriş yapılması ve abonelik iptali için App Store ve Google Play’de yer alan talimatları izlemelisiniz. Uygulama’yı silmek veya Uygulama’yı cihazınızdan kaldırmak aboneliğinizi iptal etmez.

 8. Kullanıcı, Uygulama’nın “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler”den olduğunu; 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15’nci maddesi gereğince cayma hakkının olmayacağını ve hiçbir şekilde ücret iadesi yapılamayacağını bilmekte ve kabul etmektedir.

 9. Bununla birlikte Uygulama içerisinden yapılan satın alımlarda Apple App Store ve Google Play Store’un iadeye ilişkin hükümleri saklıdır.

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE SONA ERDİRİLMESİ

  1. Taraflar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.

  2. Şirket, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 2. GİZLİLİK

  1. Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. Şirket, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Kullanıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

  2. Şirket, Kullanıcı tarafından üyelik işlemi için ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Şirket, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir.

 3. KİŞİSEL VERİLER

  1. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri karşılıklı olarak ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi ve karşı Taraf'ın bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınmayı kabul ve taahhüt etmektedirler. Her bir Taraf; işbu Sözleşme süresince paylaşılan kişisel verilerin düzeltilmesi veya imha edilmesine ilişkin diğer Taraf'ın tüm yazılı taleplerini yerine getirecektir.

 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Şirket’in markaları ve logoları, Uygulama’da yer alan kendine özgü yapısı, Uygulama’nın tasarımı, yazılımı, adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, yazılı, resimli, grafik içeren veya içermeyen tüm materyallerin ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Şirket’in mülkiyetindedir. Kullanıcı, Şirket’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Uygulama’nın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı'nın, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Kullanıcı, basılı olarak işbu Sözleşme’yi sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve Uygulama’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Uygulama’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu sözleşmenin en güncel hali Hizmetler bölümünde ve aynı zamanda www.mevzu.com internet sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler; haklarınızı veya zorunluluklarınızı etkileyecek önemde ise; değişikliklerden önce bildirim veya e-posta yoluyla bildirimde bulunulur. Değişiklikler geçerli olduktan sonra Hizmet’i kullanmaya devam etmeniz durumunda yapılan değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Uygulama'da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek ve gerçekleşmesi engellenemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Şirket’in işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Şirket, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 1. SORUMLULUK VE TAZMİNAT

  1. 12.1.Taraflar, işbu sözleşmenin ihlali sebebiyle karşı tarafın uğradığı zararları tazminle yükümlüdür.

  2. 12.2.Kullanıcı; Uygulama üzerinden gerçekleştireceği işlem ve yazışmalarda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerine, Uygulama’da belirtilen tüm koşullara, mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

  3. 12.3.Kullanıcı’nın Uygulama dahilinde yaptığı işlem ve eylemlerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olup sözleşmesel veya mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla Şirket’in hukuki, idari veya cezai bir yaptırıma uğraması halinde Şirket’in Kullanıcı’ya rücu hakkı olup, Kullanıcı, Şirket’in zararını ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır.

 2. MUHTELİF HÜKÜMLER

  1. 13.1.Geçerlilik Süresi ve Fesih. İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshedebilir.

  2. 13.2.Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın malı satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; söz konusu değeri aşan ihtilaflar ile ilgili olarak ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

  3. 13.3.Bildirim. Kullanıcı ve Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’ya üye olurken bildirdiği e-posta adresi, üye olurken belirttiği telefon numarası vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Kullanıcı’nın Uygulama’da kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

  4. 13.4.Kullanıcı Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanıcı Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  5. 13.5.Kullanıcı Sözleşmesi'nin Devri. Kullanıcı kural olarak Kullanıcı Sözleşmesi’ni devredemeyecektir. Kullanıcı, Şirket’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

  6. 13.6.Feragat. Taraflar'dan birinin Kullanıcı Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. On üç (13) maddeden ibaret bu Kullanıcı Sözleşmesi, Taraflarca okunarak, Kullanıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

"Siz bence olursunuz!"

Sürprizli bir tanışma oyununa hazır mısın?
Mevzu’ya hoş geldin!

Navigasyon

Politikalar

Sosyal

 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • YouTube
 • TikTok

“Bu internet sitesinde kullanılan içeriklerin tamamı Mevzu Teknoloji A.Ş.’ye aittir ve izinsiz kullanılamaz.” 

bottom of page